Apsaugos tarnybos (saugos tarnybos) veikla

UAB „Apsaugos komanda“ teikia paslaugas  visoje Lietuvoje.

apsaugos tarnybos licencijaLR Vidaus reikalų ministerijos suteikta licencija leidžia bendrovei ginkluota apsauga saugoti klientų gyvenamąjį būstą, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, saugoti klientus nuo nusikalstamo kėsinimosi į jų gyvybę ar sveikatą, vykdyti inkasaciją.

Saugos tarnybos „Apsaugos komanda“ teikiamų paslaugų valdymas ir kokybė atitinka tarptautinius standartus. Tai patvirtina nepriklausomų ekspertų išduotas sertifikatas - LST EN ISO 9001:2008.

 

Saugos tarnybos veiklos apibūdinimas

Saugos tarnybos „Apsaugos komanda“ šiuo metu teikiamos paslaugos:

 • Techninė objektų apsauga. Vykdome objektų, prijungtų prie centrinio stebėjimo pulto, apsaugą. Šios apsaugos tarnybos paslaugos teikimui bendrovė naudoja kompiuterizuotus apsaugos pultus: telefono, radijo bangų, GSM ir interneto ryšį. Bendrovės patruliniai ekipažai į saugomų objektų signalizacijos suveikimus reaguoja nedelsdami, septynias dienas per savaitę, visą parą. Neįvykdę savo įsipareigojimų esame pasirengę atlyginti dėl mūsų kaltės patirtą žalą.
 • Budėjimas postuose ir teritorijose. Vykdome fizinę įvairių objektų apsaugą. Galime saugoti įvairios paskirties teritorijas ir objektus: bankus, administracines patalpas, gamyklas, sandėlius, gydymo, mokymo įstaigas ir t.t. Nuolatos ar sutartu laiku poste budintis ginkluotas apsaugos darbuotojas užtikrina objekte nustatytą tvarką ir leidimų režimą, reaguoja į pavojaus signalus, sulaiko nustatytos tvarkos pažeidėjus, vykdo kitas su objekto apsauga susijusias funkcijas. Iškilus pavojui, saugos tarnybos darbuotojui į pagalbą greitai atvyksta mobilieji patruliniai ekipažai.
 • Fizinė asmenų apsauga. Jeigu Jūsų arba Jūsų šeimos narių gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, Jūsų saugumą užtikrins specialiai parengti saugos darbuotojai, kurie norėdami dirbti šį darbą turi atitikti itin aukštus keliamus reikalavimus. Savo klientų saugumą garantuojame ir sudaromų sandorių metu.
 • Ginkluota krovinių palyda. Mūsų bendrovė vykdo gabenamo turto ir jį lydinčių asmenų bei dokumentų apsaugą. Apsaugos tarnybos darbuotojas ar reikiamas ekipažas automobiliu palydės Jūsų ar Jūsų kliento transporto priemonę į sutartą vietą. Jei krovinį tektų lydėti į Latviją, Estiją, Rusiją ar Lenkiją, šios funkcijos vykdymą šiose valstybėse perims mūsų partneriai.
 • Inkasacija. Šią funkciją bendrovė vykdo vadovaudamasi teisės aktų, Lietuvos banko ir klientų reikalavimais. Turime visus reikalingus dokumentus, pažymėjimus, patvirtinančius, jog galime atlikti šį darbą. Krovinius ir keleivius pervežame specialiais šarvuotais automobiliais.
 • Materialinių vertybių pervežimas. Vykdome kliento nurodytų vertybių pervežimą su apsauga. Taip pat organizuojame jų gabenimui pritaikytas transporto priemones ir viso transportavimo metu vykdome šių vertybių apsaugą.
 • Patruliavimas. „Apsaugos komandos“ ekipažas periodiškai, keletą kartų per parą, patikrina saugomą objektą, įvertina situaciją patalpos viduje bei pastato išorėje.
 • Apsauga renginių metu. Atliekame kompleksinę apsaugą: užtikriname žmonių saugumą, materialinių vertybių apsaugą ir palaikome viešąją tvarką įvairių masinių susibūrimų - švenčių, koncertų, konferencijų, pasitarimų, sportinių varžybų bei kitų renginių - metu. Siekiant geriausio rezultato „Apsaugos komandos“ darbuotojai bendradarbiauja su policija.
 • Transporto priemonių apsauga. 1. Transporto priemonių apsaugai ir stebėjimui naudojame palydovinę sistemą GPS (Global Positioning System) bei mobiliojo ryšio teikiamas galimybes. GPS prietaisas nustato tikslias automobilio geografines koordinates bei judėjimo greitį, fiksuoja sustojimus. Siekiant apsaugoti transporto priemonę nuo vagystės, prie GPS sistemos prijungiama transporto priemonės signalizacija. Jai suveikus, bendrovė nedelsiant gaus informaciją apie įsilaužimą ir nustatys tikslią transporto priemonės buvimo vietą.
 • Kompleksinė apsauga. Siekiant efektyviai užtikrinti objekto saugumą, būtina išanalizuoti visus rizikos faktorius ir pritaikyti kompleksines apsaugos priemones. Bendrovės specialistai objektyviai įvertina grėsmes objekto(ų) saugumui ir nustato, kiek ir kokių organizacinių bei techninių priemonių reikės objekto(ų) apsaugos būklei pagerinti. Taip pat nustatome ir šių priemonių įdiegimo etapus. Tolesnę objekto(ų) apsaugą bendrovė vykdo pagal priimtą kompleksinį sprendimą.
 • Saugos sistemų montavimas. Projektuojame ir instaliuojame butuose, biuruose, gamyklose, bankuose ir kituose objektuose įvairios paskirties ir įvairaus sudėtingumo elektronines saugos sistemas (apsaugos ir gaisro signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įrašymo, praėjimo kontrolės ir kitas), įspėjančias apie nesankcionuotą asmenų patekimą į patalpas ar teritoriją. Tai gali būti nesudėtingos techninės apsaugos sistemos, kurioms naudojami nedideli objekto apsaugos pulteliai ir klasikiniai magnetiniai, infraraudonųjų spindulių ir stiklo dūžio jutikliai, ar sudėtingos kompleksinės sistemos. Aukšto apsaugos lygio reikalaujančiuose objektuose diegiame sudėtingas sistemas, kurios gali būti integruotos su įėjimo, stebėjimo, apskaitos ir kitomis sistemomis. Tokiose sistemose naudojami patikimesni jutikliai, ypač lankstūs apsauginės objekto apsaugos pultai ir kita moderni technika.
 • Elektros instaliacija. Vykdome elektros instaliacijos darbus (laidų išvedžiojimą elektros lizdams, jungikliams, šviestuvams ir kitiems įrenginiams, elektros lizdų, jungiklių, šviestuvų ir kitų įrenginių montavimą ir pajungimą, elektros paskirstymo skydų įrengimą ir sujungimą bei kitus elektros instaliacijos darbus), įrengiame lauko apšvietimą, kitus elektros instaliacijos darbus, taip pat atliekame patalpų elektros instaliacijos renovaciją privačiuose ir verslo objektuose.
 • Techninė priežiūra. Vykdome bet kokio sudėtingumo apsaugos ar gaisro signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įrašymo, praėjimo kontrolės sistemų ir kitų saugos sistemų techninės priežiūros darbus. Juos atlieka aukštos kvalifikacijos, atestuoti ir ilgametę patirtį turintys specialistai. Avarinę ir planinę techninę priežiūrą užtikriname visoje Lietuvoje, avarinę garantuojame - 24 val. per parą. Vykdome garantinę ir pogarantinę priežiūrą.
 • Transporto valdymas. Klientams teikiame informaciją, kuri yra būtina operatyviam jų transporto valdymui. Mūsų saugos tarnybos įmontuojamos sistemos gali fiksuoti transporto priemonės vietą ir nuvažiuotą maršrutą, dienos kilometražą, vairuotojo darbo ir poilsio laiką, sustojimų vietas, sunaudotą kuro kiekį, degalų papildymo ar nupylimo laiką ir vietą, vidutinį automobilio greitį ir variklio apsukas. Prie automobilio signalizacijos pajungta sistema nedelsiant informuoja apie vagystę bei parodo tikslią transporto priemonės buvimo vietą. Prireikus, parengiame atitinkamas ataskaitas. Transporto priemonių judėjimo kontrolei, stebėjimui ir apsaugai bendrovė naudoja palydovinę sistemą GPS bei mobiliojo ryšio teikiamas galimybes. Šių sistemų derinys šiuo metu yra vienas patikimiausių ir veiksmingiausių. Jis leidžia stebėti automobilius, efektyviai valdyti jų darbą ir juos apsaugoti.
 • Konsultacijos. Konsultuojame įmones, įstaigas, organizacijas, privačius asmenis apsaugos organizavimo ir signalizacijos įrengimo bei jų tobulinimo klausimais. Pagal kliento pateiktus specifinius objekto duomenis, patalpų ar teritorijos planą mūsų firmos specialistai pasiūlo geriausią apsaugos variantą bei tinkamiausias technines apsaugos priemones. Patariame, kaip elgtis ekstremaliose situacijose.

Mūsų civilinė atsakomybė apdrausta draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ SE filiale Lietuvoje. Neįvykdę sutartinių įsipareigojimų, visada atlyginame dėl mūsų kaltės patirtą žalą.

Šiuo metu bendrovė saugo daugiau nei 30000 objektų. Stipri bendrovės finansinė bazė leidžia naudoti progresyviausias technologijas, naujausią programinę ir techninę įrangą.

Detalesnę informaciją galite gauti, paskambinę į bet kurį  UAB „Apsaugos komanda“ filialą.