Tikslas ir kokybė

Pagrindinis UAB „Apsaugos komanda“ tikslas - teikti kokybiškas apsaugos paslaugas techninėmis, fizinėmis ir juridinėmis priemonėmis juridiniams ir fiziniams asmenims visoje Lietuvoje, užtikrinti jų natūralų ir gyvybiškai svarbų saugumo poreikio patenkinimą.

Kvalifikuotas bendrovės darbas, naudojamos pažangiausios technologijos, apimančios inžinerinius, techninius, organizacinius ir intelektualius veiksmus, užmegzti dalykiniai ryšiai su kitomis saugos firmomis bei apsaugos įrangą gaminančiomis ir montuojančiomis įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje užtikrina, kad mūsų klientams paslaugos bus teikiamos pačios kokybiškiausios.

Dešimtus metus dirbanti saugos tarnyba įsitvirtino Lietuvos saugos rinkoje, kiekvienais metais didindama klientų skaičių ir teikiamų paslaugų įvairovę. Savo veiklą mes grindžiame keturiais pagrindiniais principais: profesionalumu, lankstumu, kompleksiškumu ir novatoriškumu.

Saugos tarnybos „Apsaugos komanda“ profesionalumą ir patikimumą pripažįsta šimtai klientų, tarp kurių - stambiausios šalies bei užsienio įmonės, draudimo kompanijos, privačios bendrovės, pavieniai asmenys. 

Įmonėje įdiegta kokybės valdymo sistema ir gautas LST EN ISO 9001:2008 sertifikatas -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objektyvus nepriklausomų ekspertų patvirtintas įrodymas, kad saugos tarnybos „Apsaugos komanda“ teikiamų paslaugų kokybės valdymas atitinka tarptautinius standartus. Gerbdama savo klientų interesus saugos tarnyba „Apsaugos komanda“ nevengia atsakomybės ir prisiima įsipareigojimus.

Įmonė paslaugas teikia palankiomis kainomis.

Tobulinti ir plėsti savo veiklą bendrovę skatina įvairūs faktoriai - ir sudėtinga kriminogeninė situacija Lietuvoje, ir verslo valdymo sistemų poreikis, ir progresyvus įmonės darbuotojų požiūris į naujas apsaugos technologijas, ir ypač sparti telekomunikacijų infrastruktūrų plėtra, ir Lietuvai, kaip Europos Sąjungos narei, taikomi nauji reikalavimai. Mūsų veikla koreguoja ir besikeičianti rinką bei konkurencija, todėl savo klientams privalome pasiūlyti  patį geriausią saugos būdą ir palankiausias sąlygas. 

Didžioji sėkmingo saugos tarnybos „Apsaugos komanda“ paslaugų teikimo dalis priklauso nuo patrulinės tarnybos darbo. Mūsų patrulinėje tarnyboje dirba daugiau nei 380 kvalifikuotų apsaugos darbuotojų, kiekvieną dieną į budėjimą išvažiuoja daugiau nei 50 greitojo reagavimo ekipažų. Mobiliosios reagavimo grupės ir fizinės apsaugos darbuotojai atitinkamai paruošti ir pilnai ekipiruoti. Greitojo reagavimo ekipažų valdymui saugos tarnyba naudoja palydovinę stebėjimo sistema GPS, leidžiančią stebėti patrulinių ekipažų judėjimą, efektyviai koordinuoti jų veiksmus, taip pat parinkti tinkamiausią privažiavimo kelią prie objekto. Informacija apie ekipažų darbą yra kaupiama elektroninėse laikmenose, analizuojama ir panaudojama darbo tobulinimui ir, prireikus, gali būti pateikta klientui. „Apsaugos komandos“ mobiliųjų  reagavimo grupių tinklas yra sudarytas, atsižvelgiant į saugomų objektų išsidėstymą, kas garantuoja operatyvų atvykimą prie objekto per trumpiausią laiką, gavus pavojaus signalą.  Greitas atvykimas prie saugomų objektų ir operatyvus kilusių problemų sprendimas – mūsų saugos tarnybos patikimumo garantas.

Mūsų apsaugos darbuotojai yra gerai paruošti fiziškai ir psichologiškai, ginkluoti šaunamaisiais ginklais ir specialiosiomis priemonėmis (antrankiais, dujų balionėliais, neperšaunamomis liemenėmis), aprūpinti moderniu radijo ryšiu. Budėjimo metu „Apsaugos komandos“ darbuotojai dėvi uniformą, patruliuoja tarnybiniais automobiliais su bendrovės simbolika, klientui pageidavus, budėjimo postuose metu gali dėvėti kliento įmonėje numatytą aprangą su saugos tarnybos „Apsaugos komanda“ skiriamaisiais ženklais“ arba vilkėti civiliais rūbais. Saugos tarnybos darbuotojų amžiaus vidurkis – 27-eri metai. Jų pasirengimas darbui - teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai - nuolat tikrinami policijos bei kitų įstaigų rengiamuose kursuose. Greitojo reagavimo ekipažuose budintys darbuotojai yra baigę vairavimo ekstremaliomis sąlygomis kursą.

UAB „Apsaugos komanda“ apsaugas paslaugas teikia naudodamasi šiuolaikinėmis, visus tarptautinius standartus atitinkančiomis technologijomis. Paslaugų teikimui naudojamos įvairios, tarp jų ir naujausios bei saugiausios duomenų perdavimo technologijos (GPS, GSM (GPRS, DATA, SMS), IP SMTP/SMPP, IP VPN, MPLS). Šios sistemos sudaro galimybę stebėti ir valdyti mobiliuosius ar stacionarius objektus realiu laiku bei maksimaliai tiksliai nustatyti vagystės laiką, saugomo mobiliojo objekto koordinates bei judėjimo kryptį. Tarnybinių pokalbių telefonu ir radijo ryšiu įrašymui bendrovė naudoja specialią balso įrašymo įrangą. Ši informacija saugoma vidaus darbo taisyklėse nustatytą laiką ir, prireikus, gali būti pateikiama klientui.

Mūsų stiprybė - įmonėje dirbantys lojalūs, energingi, darbštūs, griežtai etikos normų paisantys darbuotojai. Jie nuolat kelia kvalifikaciją, nes saugos paslaugų kokybę nulemia saugos tarnybos darbuotojų profesionalumas, sugebėjimas greitai mobilizuotis ir perimti situacijos kontrolę. Šiuo metu bendrovėje dirba daugiau nei 440 puikiai paruoštų darbuotojų. Kruopščiai atrinkdama darbuotojus ir sudarydama jų darbui palankias sąlygas, UAB „Apsaugos komanda“ išvengia darbuotojų kaitos ir išlaiko aukštą paslaugų teikimo kokybę.

MŪSŲ KREDO - aukšta paslaugų kokybė už prieinamą kainą.

MŪSŲ SIEKIS - išlaikyti verslo lyderio, teikiančio aukščiausios kokybės standartus atitinkančias paslaugas, pozicijas.

PERSPEKTYVA - teikti kiekvienam klientui reikiamas aukščiausios kokybės paslaugas, reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku.

Detalesnę informaciją galite gauti, paskambinę į UAB „Apsaugos komanda“ arba bet kurį mūsų bendrovės filialą.