Apie automobilių apsaugą

 

AUTOMOBILIS: KAIP JĮ APSAUGOTI?

Nuolat dažnėjančios automobilių vagystės kelia siaubą ne vienam transporto priemonių savininkui. Daugiau negu ketvirtadalį visų užregistruotų nusikaltimų sudaro automobilių vagystės arba vagystės iš automobilių. Tai tikra rykštė jų savininkams. Su šia problema susiduria kiekvienas automobilio savininkas.

Policijos duomenimis, 70-90 % automobilių vagysčių padaroma tik dėl to, kad savininkai dėl savo nerūpestingumo ar kitų priežasčių nusikaltėliams sudaro palankias sąlygas: neuždaro langų, durų, nerūpestingai palieka automobilyje daiktus,  nesiima net paprasčiausių apsaugos priemonių (tokių kaip slapta variklio paleidimo sistema, garsinė signalizacija, specialūs durų užraktai).

Didelę dalį Lietuvos transporto sudaro senesnės nei 10 metų transporto priemonės. Tačiau vagiami ne tik prabangūs automobiliai. Net santykinai nebrangios mašinos neišvengia vagių dėmesio. Jos pavagiamos ir dažniausiai išardomos. Vėliau sėkmingai ir pigiai pardavinėjamos jų detalės. Dažnai senesni automobiliai vagiami tik pramogai, pasivažinėjimui, tačiau net ir tokiais atvejais nuostolių po vagystės gali būti nemažai, pavyzdžiui, padaryta avarija, sudegintas automobilis ar panašiai.

Būtina atsisakyti visuomenėje paplitusio stereotipo, kurio pagrindinė mintis tokia: „Mano automobilis nebrangus, nenaujas, aplinkui tiek daug geresnių... Ir kur vagys tą „laužą“ dės?!“

Daugelis transporto priemonių, net ir naujesnių, neturi netgi paprasčiausios signalizacijos ar liaudyje vadinamų „slapukų“, kurie apsunkintų jos vagystę.

Žmogus, palikęs automobilį garaže, būna įsitikinęs, kad įvažiavo vos ne į tvirtovę. Tačiau garažų spynos dažniausiai būna tiesiog paprastos konstrukcijos velkės, garažo durys nepasižymi tvirtumu, o prie įvažiavimo vartų nebūna bendros signalinės sistemos, prijungtos prie apsaugos tarnybos centrinio apsaugos pulto. Dažnas, palikdamas automobilį garaže, jo net nerakina, palieka pravirus langus, o ką jau bekalbėti apie neįjungiamą signalizaciją. Vagis, pakliuvęs į garažą, netrukdomas „dirba“ prie automobilio, kol pasiruošia „kelionei“. Vagims sudaromi visi patogumai ir jie tuo pasinaudoja.

Ne visi nusikaltimai yra nuodugniai suplanuoti. Daug jų įvykdomi spontaniškai, pasitaikius netikėtai galimybei: atviroms durims, bagažinei ar langams. Kartais vagystę gali išprovokuoti ir salone palikti daiktai. Vagis, pamatęs vertingus ar tiesiog viliojančius daiktus ir patekęs į vidų, gali susigundyti nuvaryti ir transporto priemonę. Vagims užtenka pusės minutės, kad suspėtų atrakinti dureles ir pasiimti ten esantį grotuvą ar kitokius daiktus. Todėl visada reikia būti dėmesingiems bei pasirūpinti savo turto saugumu.

Jeigu Jūsų automobilį pavogtų arba į jį įsilaužtų, akivaizdu, kad tai būtų didelis praradimas ir Jūs turėtumėte nemažų išlaidų, kol viską atstatytumėte arba nusipirktumėte naują transporto priemonę.

Nusikaltimų statistikos tendencijos ypač kelia nerimą. Vis dažniau pavagiami netgi iš pirmo žvilgsnio gerai apsaugoti prabangūs automobiliai, turėję nepakankamai patikimas mechanines ir elektronines apsaugos priemones.

Policijos departamentas prognozuoja, kad 2004 metais šalyje automobilių vagysčių skaičius didės. Tam įtakos turės tarptautiniam vogtų automobilių tranzitui palanki Lietuvos geografinė padėtis, mažinama vidinių Europos Sąjungos sienų režimo kontrolė ir didelė automobilių atsarginių dalių paklausa.

Šie faktai ir tobulėjantys vagių įgūdžiai, jų organizuotumas reikalauja keisti visuomenės požiūrį į „ratuoto“ ir kitokio turto apsaugą.

Žinoma, sunku apsisaugoti nuo profesionalių vagių, tačiau daugumą automobilių vagysčių padaro mėgėjai ir Jūs tikrai galite jų išvengti imdamiesi saugumo priemonių. Nebūkite protingi po laiko – imkitės prevencijos priemonių jau dabar. Vagysčių išvengti padeda patikima automobilio apsauga.

 

KELETAS PATARIMŲ:

Kaip apsaugoti savo automobilį?

 • Nepalikite automobilyje asmeninių (net ir nevertingų) daiktų. Vagis nežino, jog Jūsų rankinėje ar švarko kišenėse nėra nieko vertingo. Jis gali laužtis į automobilį. O jeigu vis dėl to paliekate, paslėpkite taip, kad nebūtų akivaizdžiai matyti, geriausia bagažinėje.
 • Niekada nepalikite pinigų, banko kortelių automobilio daiktadėžėje ar kitoje automobilio vietoje. Vienu iš penkių kortelių vagysčių atveju jos būna pavogtos būtent iš automobilio.
 • Niekada nepalikite automobilio dokumentų automobilyje. Vagis, jais pasinaudojęs, gali lengvai parduoti Jūsų automobilį.
 • Niekada nepalikite atidarytų ar atrakintų durų, langų, bagažinės bei stoglangio, net jeigu išeinate tik trumpam. Nuimkite ar nuleiskite anteną, kad ji nebūtų nulaužta. Įjunkite apsauginę signalizaciją.
 • Statydami automobilį prie parduotuvės, pasirinkite gerai matomą vietą.
 • Sugrįždami prie gatvėje palikto automobilio, laikykite paruoštus raktus ir iš pradžių įsitikinkite, ar automobilyje nieko nėra.
 • Stenkitės laikyti savo automobilį saugomose aikštelėse. Išsirinkite tokią aikštelę, kurioje gera apsaugos sistema: apsauginė tvora, saugomas įvažiavimas, geras apšvietimas naktį, stebėjimo kameros.
 • Jeigu laikote automobilį kieme, statykite jį arčiau savo buto, namo langų.
 • Stenkitės statyti automobilį gerai apšviestoje vietoje, apšviestame kiemo plote.
 • Naudokite vairo ir/ar pavarų dėžės blokavimo įrenginį.
 • Visada rakinkite benzino baką spyna.
 • Specialiu ženklu pažymėkite muzikinę įrangą. Jeigu ji išimama (pvz., magnetola), pasiimkite ją kartu su savimi.
 • Palikdami automobilį įsitikinkite, ar uždarėte ir užrakinote duris, langus ir stoglangį. Patikrinkite, ar įjungėte signalizacija ir ar ji veikia.
 • Jeigu pamatėte ką nors įtartinai vaikščiojantį aplink jūsų kaimyno automobilį, iš karto paskambinkite jam arba į policijos skyrių.
 • Palikdami transporto priemonę garaže, užrakinkite vairą, nepamirškite užvedimo raktelių spynoje, įjunkite automobilio signalizaciją, prieš tai uždarę ir užrakinę langus ir duris. Nepamirškite užrakinti ir paties garažo.
 • Įsirenkite garaže apsauginę signalizaciją ir ją pajunkite į saugos tarnybos centralizuoto stebėjimo pultą. Pajungimui į CSP telefono linija nebūtina, signalizaciją galima pajungti per radijo bangų siųstuvą.
 • Įsirenkite tvirtas garažo duris, geriausiai metalines su tvirtu konstrukciniu rėmu bei patikimomis spynomis, pageidautina skirtingų tipų.
 • Įsirenkite signalizaciją automobilyje, slaptus degimo jungiklius.
 • Stenkitės, kad automobilių signalizacijos priemones montuotų tik patikrintos ir patikimos firmos.
 • Nepriimkite nežinomų firmų ar asmenų pasiūlymų, neįrenginėkite savo automobilyje namudinio darbo signalizacijos priemonių „neaiškiame“ garaže. Pasitaiko, kad informacija apie signalizaciją bei „slapukus“, kartais net automobilių raktų atspaudai būna perduodami vagims.
 • Nepirkite signalizacijos įrenginių turguje.
 • Įsigykite pačią patikimiausią palydovinę mobilių objektų stebėjimo ir apsaugos sistemą.
 • Ant stiklinių automobilio paviršių: langų, žibintų, liuko, išgraviruokite automobilio registracijos numerius. Paprastai vagys nenori išlaidauti ir specialiai stengtis tam, kad juos nugremžtų.
 • Apdrauskite savo automobilį nuo vagystės.


Kaip išvengti užpuolimo?

 • Vairuodami automobilį, atsargiai vertinkite „balsuojančius“ pakeleivius, kurie prašo sustoti. Jei jaučiate, kad to keleivio nereikėtų vežti, tai ir nevežkite.
 • Jeigu vis dėl to vežate pakeleivį, sodinkite jį ant priekinės sėdynės, tai ypač svarbu, kai važiuojate naktį.
 • Keleiviui įsėdus, pareikalaukite, kad jis prisisegtų saugos diržus.
 • Kilus užpuolimo grėsmei, atsisekite saugos diržus, kad prireikus būtų lengviau pabėgti iš automobilio.
 • Prisiėjus palikti automobilį, išsitraukite užvedimo raktelį. 
 • Atkreipkite kitų vairuotojų ar asmenų dėmesį.
 • Pamatę kelyje pasalos kliūtį, turite išvengti susidūrimo su ją ir užpuolimo:
 1. Neskubėkite prie jos privažiuoti;
 2. Neišjunkite automobilio variklio, sankabos pedalą laikykite nuspaustą, o pro langus ir veidrodėlius stebėkite aplinką;
 3. Įvertinę situaciją ir rizikos faktorius, bandykite prasiveržti pro kliūtį ar ją apvažiuoti;
 4. Nesant galimybės prasiveržti pro kliūtį ar ją apvažiuoti, apsisukite ir važiuokite priešinga kryptimi;
 5. Jei kliūtį kelyje pastebėjote tamsiuoju paros metu, geriau nerizikuokite ir iškart važiuokite atgal;
 6. Važiuodami atgal iš pradžių važiuokite atbuline eigą, po to apsisukite.
 • Kai užpuolikai blokuoja stovintį automobilį:
 1. Išlipdami iš automobilio, pasukite jo ratus į bortelio pusę;
 2. Parkuokite automobilį važiavimo kryptimi.
 • Jeigu kelyje susidarė pavojinga ar neaiški situacija, neatidarykite langelio ir nelipkite iš automobilio, kol neįsitikinsite, kad situacija nepavojinga.
 • Kai užpuolikai blokuoja važiuojantį automobilį:
 1. Įsitikinkite, kad jus tikrai persekioja (apvažiuokite du kartus žiedą, keiskite važiavimo greitį);
 2. Įsitikinę, kad esate persekiojamas, bandykite atitrūkti, pasprukti nuo persekiotojo, važiuokite į judrią gatvę;
 3. Stenkitės privažiuoti prie stovėjimo aikštelių, masinių susibūrimo vietų;
 4. Važiuokite taip, kad blokavimo metu galėtumėte apsukti automobilį ir įvažiuoti į   priešpriešinės krypties eismo juostą.
 • Jei užpuolikams pavyko užblokuoti jūsų automobilį:
 1. Sėdėkite automobilyje;
 2. Uždarykite langus;
 3. Užrakinkite duris;.
 4. Nelipkite iš automobilio ir nesiaiškinkite santykių;
 5. Jei turite mobilųjį telefoną, skambinkite policijai;
 6. Darykite veiksmus, kurie atkreiptų aplinkinių dėmesį (pvz., junginėkite garsinį, šviesos signalus).

 

Kiti patarimai

Pirkdami automobilį, būkite atidūs, kad nenusipirktumėte vogto. Ypač atsargiai žiūrėkite į smulkius skelbimus laikraščiuose.
Sutikrinkite, kad įvairūs automobilio numeriai ir kodai sutaptų su nurodytais dokumentuose.

 
APIE AUTOMOBILIŲ SIGNALIZACIJOS PRIEMONES

Dabartiniu metu rinka automobilių apsaugai siūlo įvairiausias signalizacijas įvairiausiomis kainomis: su kintamais kodais, mikrobanginiais davikliais ar posvyrio kampo jutikliais.

Kai kurias automobilių signalizacijos priemones čia apibūdinsime.

Iš paprasčiausių elektroninės apsaugos priemonių tarp vairuotojų paplitęs „slapukas“, kuris sudaro papildomų kliūčių automobilio vagystei. Dažnai tokį „įtaisą“, kuris blokuoja degimą ar kuro siurblį, įsirengia net ir turintieji automobilio signalizaciją. Kartais apsaugoti automobilį padeda ir paprasčiausias mirksintis šviesos diodas, dėl kurio vagys pamano, jog transporto priemonėje yra signalizacija ir vagystei geriau pasirinkti kitą automobilį.

Šiuolaikinės automobilių signalizacijos priemonės yra valdomos distanciniu būdu – įvairiais pulteliais. Naujo tipo pulteliai yra su kintančiu radijo kodu, kurį sudėtingiau nukopijuoti. Beveik visos signalizacijos kontroliuoja automobilio atidaromas dalis (duris, bagažinę, variklio dangtį) ir blokuoja variklį. Be to, yra sistemų su automatiniu variklio blokavimu (imobilaizeriu) bei sistemų, nereikalaujančių jokių papildomų automobilio savininko veiksmų.

Yra apsaugos sistemų, valdomų plastikine kortele. Šią kortelę apsaugos sistema tikrina ir atpažįsta. Jei sistema savininko kortelės nesuranda, blokuojamas automobilio variklis ir įjungiamas garsinis bei šviesos pavojaus signalas. Sistema tikrinasi periodiškai. Tokios kortelės kodo neįmanoma parinkti ar nukopijuoti. Tai daug patikimiau, nes paprastai blokuojant yra išjungiamas tik starteris, o variklį galima užvesti stumiant ar traukiant automobilį.

Kai kurios šiuolaikinės signalizacijos priemonės „atpažįsta“ besiartinantį šeimininką, ir papildomai jų išjungti nebereikia. Tereikia su savimi nešiotis specialų pultelį.

Kai kurios signalizacijos priemonės turi mikrobangų daviklius, kurie fiksuoja judesį automobilio viduje ir šiek tiek išorėje. Prie tokio automobilio priėjus iškart pasigirsta garsinis signalas, pranešantis apie priartėjimą, ir po kelių tokių perspėjimų įsijungia bendra automobilio signalizacija.

Praktiškai visose signalizacijos priemonėse būna integruoti smūginiai davikliai, kurie signalizuoja apie smūgį į automobilio korpusą, pavyzdžiui, išdaužus stiklą. Tačiau jie dažnai suveikia nuo virpesių. Taip dažnai atsitinka, kai automobilis stovi kelkraštyje ir šalia pravažiuoja sunkvežimis.

Dažnai vagys automobilius paprasčiausiai nusitempia į nuošalesnę vietą. Siekiant užkirsti kelią tokiems veiksmams, yra naudojami posvyrio jutikliai. Jų paskirtis – fiksuoti transporto priemonės padėtį. Jutikliai yra naudojami siekiant išvengti nesankcionuoto transporto priemonės nuvilkimo ar pakėlimo. Signalizacija suveikia tada, kai transporto priemonė kiek pakrypsta.

Minėtos priemonės skirtos apsaugoti automobilius nuo chuliganų ir vagių mėgėjų. Deja, apsisaugoti nuo profesionalių nusikaltėlių reikia geresnių apsaugos sistemų. Tai gali atlikti naujos kartos palydovinės mobilių objektų stebėjimo ir apsaugos sistemos.

UAB „Apsaugos komanda“ siūlo palydovinę mobilių ob­jektų stebėjimo ir apsaugos sistemą AutoGuard. Šia sistema apsaugomos transporto priemonės, tačiau ji yra pritaikoma ir kitose srityse, kur norima užtikrinti itin gerą apsaugą ir saugumą, pavyzdžiui:

 • siekiant apsaugoti įvairius mobilius ir stacionarius objektus bei kitokią nuosavybę;
 • norint stebėti savo transporto priemonių buvimo vietą ir jas kontroliuoti;
 • esant būtinybei, apsaugoti gabenamus vertingus daiktus ar dirbinius; norint pagerinti asmenų, dirbančių pavojingomis sąlygomis, saugumą;
 • nustatant specialiųjų tarnybų mašinų buvimo vietą ir siunčiant jas nurodytu adresu.

Ši palydovinė mobilių ob­jektų stebėjimo ir apsaugos sistema paremta GPS (palydovine vietos nustatymo sistema) ir GSM (mobiliojo ryšio) technologijomis. Tai viena iš pačių patikimiausių transporto priemonių stebėjimo sistemų, nes:

 • mobilaus objekto buvimo vieta tiksliai ir greitai nustatoma centralizuotos apsaugos pulte;
 • skubiai ir efektyviai reaguojama pavojaus ir vagystės atveju.

Sistemos pagalba, suveikus signalizacijai ar vairuotojo užpuolimo atveju, galima gauti informaciją apie nusikaltimo tipą,  transporto priemonės buvimo vietą, atstumą iki artimiausio miesto, judėjimo greitį, kryptį, nuvažiuotą kelią, kelionės laiką ir nedelsiant ją perduoti policijai ar saugos tarnybos reagavimo ekipažui, nusiųsti žinutę savininkui ar kitam atsakingam asmeniui. Tai tiesiog nepakeičiama priemonė pastoviai automobilių kontrolei. Duomenis taip pat galima perduoti tiesiai į užsakovo kompiuterį ir automobilio buvimo vietą užsakovas matys elektroniniame žemėlapyje. Daugiau apie šią sistemą skaitykite puslapyje AutoGuard.

Todėl siūlome visų transporto priemonių savininkams atkreipti dėmesį į šią sistemą, nes tikslus ir greitas mobilaus objekto buvimo vietos nustatymas, skubus ir efektyvus reagavimas pavojaus ir vagystės atveju bei lankstus ir prieinamas mėnesinis mokestis už apsaugą ir mobilųjį ryšį suteikia klientui saugumą ir garantą.

Tokią sistemą nedvejodami gali rengtis ir transporto priemonių savininkai, turintys ne itin naujus automobilius. Jeigu vėliau turimą transporto priemonę pakeisite nauja, šią sistemą nesunkiai galėsime permontuoti į naujai įsigytą automobilį. Be to, ja labai patogu ir nesudėtinga naudotis.